ประวัติตัวละครเรื่องนารูโตะ

ยอนบิ โนะ โซโค

ยอนบิ โนะ โซโค สัตว์หาง 4 ร่างสถิตของ โรชิแห่งหมู่บ้านอิวะงาคุเระ ถูกทางแสงอุสา สะกดแล้ว เสียชีวิตไปในขณะนั้น มีพลังธรรมชาติคือ ลาวา เพลิงกาล ปฐพี ดิน พฤกษา

ภายในเรื่องจะมีรูปร่าง เป็นกอริลล่ายักษ์ ที่มีหางจำนวน 4 หาง โรชิได้ออกเดินทางเที่ยวทั่วโลก เพื่อแสวงหาพลังที่แท้จริงของตนเอง เขาได้ใช้ยอนบิ โนะ โซโค ในการสร้างพลังธาตุ ลาวาซึ่งสามารถละลายได้ทุกอย่าง เกิดจากการหลอมเพลิงกาลรวมกับปฐพี

Yonbino Soco ยอนบิ โนะ โซโค

ยอนบิ โนะ โซโค

Yonbino Soko, the tail animal 4, the body of Roshi’s body, Iwakakure Village Being blinded by the light and died at that time There is natural power, which is lava, fire, earth

Inside the story will be shaped. Is a giant gorilla With a tail of 4 tails, Roshi travels around the world In order to find his true power, he used Yonbino Soco to create elemental powers. Lava which can melt everything Caused by the melting of the fires

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ทายูยะ
โมโมจิ ซาบุสะ
ฮาคุ
อากาซึนะ โนะ ซาโซริ
ยามานากะ อิโนะ
อินุซึกะ คิบะ
โคนัน
เพน
ร็อค ลี
อุจิวะ อิทาจิ
ฮิวงะ เนจิ
กาอาระ
ฮิวงะ ฮินาตะ
โอโรจิมารุ
จิไรยะ
นามิ คาเสะ มินาโตะ
ฮาตาเกะ คาคาชิ
ฮารุโนะ ซากุระ
อุซึมากิ นารูโตะ