ประวัติตัวละครเรื่องนารูโตะ

โรคุบิ โนะ ไรจู

โรคุบิ โนะ ไรจู (六尾, rokubi) Six tails, สัตว์คล้ายหาง, พังพอน, สายฟ้ามี 5 คาถาในลำดับและจักระอยู่ในลำดับที่ 4 สัตว์หางรูปทากอาศัยอยู่ในร่างของ Utagata ของหมู่บ้านคิระงากุโปรดบอกฉันทีนี่ สัตว์หางทุกตัวมีพลังและรูปร่าง 2 แบบและใน 6 หางนั้นตัวบุ้งนี้เป็นรูปร่างที่สองของหาง 6 ตัว รูปร่างที่แท้จริงคือพังพอนที่สามารถควบคุมสายฟ้าผ่า

สัตว์หางทุกตัวมีร่างกายที่เพียงพอ 1 และหากแยกออกจากคนแรกความสามารถรูปร่างจักระและเรื่องต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปตามเดิม 6 หางเป็นพังพอนที่มีพลังสายฟ้า แต่เมื่อแยกออกจากบุคคลที่ 1 กลายเป็นกระสุนที่มีพลังของโลกและได้ร่างใหม่ร่างแรกคือซาสึเกะที่มีความสามารถในการควบคุมฟ้าผ่า

บุคคลที่สองคือ Utakata เหตุผลสำหรับหาง 6 แยกออกจากซาสึเกะเพราะ 6 หางรู้ว่าอนาคตของซาสึเกะอาจเป็นคนที่ใช้หาง 6 หางเพื่อค้นหาแสงอุษา 6 หางใช้ความสามารถในการแยกและกลายเป็นเรียว

Rokubi na ruju โรคุบิ โนะ ไรจู

โรคุบิ โนะ ไรจู

Rokubinaruju (六 尾, rokubi) Six tails, a tail-like creature, a weasel, a thunderbolt There are 5 spells in the sequence and the chakra is in the 4th order. Tail animals, slugs form Dwelling in the body of Utagata of Kirigaku Village Please tell me here.

Every tail animal has 2 types of power and shape, and in that 6 tails, this slug is the second shape of the 6 tail itself. The real shape is the weasel that can control the lightning.

Every tail animal has enough body 1, and if separated from the first person, the ability, shape, chakra and various subjects will change as before.

6 The tail is the weasel with lightning power. But when separated from the 1st person Became a slug with earth power and got a new body The first body is Sasuke, who has the ability to control the lightning. The second person is Utakata.

The reason for the 6 tail is separated from Sasuke because 6 The tail knows that the future of Sasuke may be a person who takes 6 tails to find the Akatsuki. 6 The tail uses the ability to separate and become slender.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ทายูยะ
โมโมจิ ซาบุสะ
ฮาคุ
อากาซึนะ โนะ ซาโซริ
ยามานากะ อิโนะ
อินุซึกะ คิบะ
โคนัน
เพน
ร็อค ลี
อุจิวะ อิทาจิ
ฮิวงะ เนจิ
กาอาระ
ฮิวงะ ฮินาตะ
โอโรจิมารุ
จิไรยะ
นามิ คาเสะ มินาโตะ
ฮาตาเกะ คาคาชิ
ฮารุโนะ ซากุระ
อุซึมากิ นารูโตะ